สวัสดีค่ะคุณครูและผู้ปกครองทุกท่าน วันนี้ มี ลิงก์บทเรียน DLTV อนุบาล-ม.3 ทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกรายวิชา คลิกเข้าเรียนได้เลย การเรียนทางไกล DLTV มาฝากคุณครูและผู้ปกครอง รวมถึงเด็กๆที่จะเรียนด้วยการเรียนทางไกล DLTV โดยใช้บทเรียน DLTV ในวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 นี้ ซึ่งทางโรงเรียน ได้แยกลิงก์บทเรียนตามระดับชั้น ตามรายวิชา ทุกหน่วยการเรียนรู้ เพียงคลิกที่ลิงก์ ก็จะสามารถเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆ ทุกหน่วยการเรียนรู้ ตามที่ต้องการได้เลยค่ะ

บทเรียน DLTV
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
เข้าเรียนคลิกที่นี่
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
เข้าเรียนคลิกที่นี่
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เข้าเรียนคลิกที่นี่

บทเรียน DLTV ประถมศึกษาปีที่ 1
คณิตศาสตร์คลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์คลิกทีนี่
ภาษาอังกฤษคลิกที่นี่
ภาษาไทยคลิกที่นี่
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่
สุขศึกษาและพลศึกษาคลิกที่นี่
การงานอาชีพและเทคโนโลยีคลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)คลิกที่นี่
ประวัติศาสตร์คลิกที่นี่
ศิลปะคลิกที่นี่

บทเรียน DLTV ประถมศึกษาปีที่ 2
คณิตศาสตร์คลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์คลิกทีนี่
ภาษาอังกฤษคลิกที่นี่
ภาษาไทยคลิกที่นี่
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่
สุขศึกษาและพลศึกษาคลิกที่นี่
การงานอาชีพและเทคโนโลยีคลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)คลิกที่นี่
ประวัติศาสตร์คลิกที่นี่
ศิลปะ
คลิกที่นี่

บทเรียน DLTV ประถมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร์คลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์คลิกทีนี่
ภาษาอังกฤษคลิกที่นี่
ภาษาไทยคลิกที่นี่
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่
สุขศึกษาและพลศึกษาคลิกที่นี่
การงานอาชีพและเทคโนโลยีคลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)คลิกที่นี่
ประวัติศาสตร์คลิกที่นี่
ศิลปะ
คลิกที่นี่

บทเรียน DLTV ประถมศึกษาปีที่ 4
คณิตศาสตร์คลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์คลิกทีนี่
ภาษาอังกฤษคลิกที่นี่
ภาษาไทยคลิกที่นี่
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่
สุขศึกษาและพลศึกษาคลิกที่นี่
การงานอาชีพและเทคโนโลยีคลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)คลิกที่นี่
ประวัติศาสตร์คลิกที่นี่
ศิลปะ
คลิกที่นี่

บทเรียน DLTV ประถมศึกษาปีที่ 5
คณิตศาสตร์คลิกที่นี่

วิทยาศาสตร์คลิกทีนี่
ภาษาอังกฤษคลิกที่นี่

ภาษาไทยคลิกที่นี่
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่
สุขศึกษาและพลศึกษาคลิกที่นี่
การงานอาชีพและเทคโนโลยีคลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)คลิกที่นี่
ประวัติศาสตร์คลิกที่นี่
ศิลปะคลิกที่นี่

บทเรียน DLTV ประถมศึกษาปีที่ 6
คณิตศาสตร์คลิกที่นี่

วิทยาศาสตร์คลิกที่นี่
ภาษาอังกฤษคลิกที่นี่

ภาษาไทยคลิกที่นี่
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่
สุขศึกษาและพลศึกษาคลิกที่นี่
การงานอาชีพและเทคโนโลยีคลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)คลิกที่นี่
ประวัติศาสตร์คลิกที่นี่
ศิลปะคลิกที่นี่

บทเรียน DLTV มัธยมศึกษาปีที่ 1
คณิตศาสตร์คลิกที่นี่

วิทยาศาสตร์คลิกทีนี่
ภาษาอังกฤษคลิกที่นี่

ภาษาไทยคลิกที่นี่
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่
สุขศึกษาและพลศึกษาคลิกที่นี่
การงานอาชีพและเทคโนโลยีคลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)คลิกที่นี่
ประวัติศาสตร์คลิกที่นี่
ศิลปะคลิกที่นี่

บทเรียน DLTV มัธยมศึกษาปีที่ 2
คณิตศาสตร์คลิกที่นี่

วิทยาศาสตร์คลิกที่นี่
ภาษาอังกฤษคลิกที่นี่

ภาษาไทยคลิกที่นี่
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่
สุขศึกษาและพลศึกษาคลิกที่นี่
การงานอาชีพและเทคโนโลยีคลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)คลิกที่นี่
ประวัติศาสตร์คลิกที่นี่
ศิลปะคลิกที่นี่

บทเรียน DLTV มัธยมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร์คลิกที่นี่

วิทยาศาสตร์คลิกที่นี่
ภาษาอังกฤษคลิกที่นี่

ภาษาไทยคลิกที่นี่
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่
สุขศึกษาและพลศึกษาคลิกที่นี่
การงานอาชีพและเทคโนโลยีคลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)คลิกที่นี่
ประวัติศาสตร์คลิกที่นี่
ศิลปะคลิกที่นี่

ขอขอบคุณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นอย่างสูงค่ะ และหวังว่า
ลิงก์บทเรียน DLTV อนุบาล-ม.3 ทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกรายวิชา 633 ลิงก์ คลิกเข้าเรียนได้เลย จะมีประโยชน์กับคุณครู ผู้ปกครอง และเด็กๆในการเตรียมตัวเรียนในช่วงปิดภาคเรียนนี้นะคะ